luni, 28 octombrie 2019

Comuna Dieci organizează în data de 31 Octombrie 2019, ora 16:00, la sediul primariei din sat Dieci, nr 139 A, jud Arad, achizitie directă pentru atribuirea contractului de Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din Comuna Dieci, Sat.Dieci , conform documentatiei anexate.