vineri, 15 mai 2020

IMPORTANT! MĂSURI ȘI FORMULARE HCNSU NR.24/14.05.2020 STARE DE ALERTĂ


HOTARARE Nr.24/14.05.2020
privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national
 si a masurilor de prevenire si control al infectiilor, in contextul
situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2


 -EXTRAS-

  

   Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta hotarare.


   Art. 1. - Incepand cu data de 15.05.2020 se declara starea de alerta la nivel national, pentru o perioada de 30 de zile.
   Art. 2. - Masurile de prevenire si control al infectiilor, aplicabile pe timpul starii de alerta, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 3. - Regulile de desfasurare a unor activitati care necesita masuri specifice de protectie sanitara se adopta prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului cu competenta in domeniu.
   Art. 4. - Pentru alte masuri decat cele prevazute la art. 3, necesare aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, autoritatile administratiei publice centrale si locale emit acte normative si acte administrative, potrivit normelor de competenta si domeniilor de activitate pe care le gestioneaza.
   Art. 5. - In aplicarea dispozitiilor art. 7
1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, prin ordin al comandantului actiunii, masurile necesare prevenirii si combaterii infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, in cadrul actiunilor de raspuns la nivel national.
   Art. 6. - Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Presedintele Comitetului National pentru Situatii de Urgenta,

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN


   Bucuresti, 14 mai 2020.
   Nr. 24.

ANEXAMASURI
de prevenire si control al infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta


   1. Incepand cu data de 15.05.2020, in spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun, la locul de munca si in alte spatii inchise se instituie obligativitatea purtarii mastii, astfel incat nasul si gura sa fie acoperite.
   2. Institutiile si autoritatile publice, precum si operatorii economici publici si privati au obligatia organizarii activitatii, astfel incat munca sa se desfasoare de la domiciliul angajatilor, iar daca activitatea desfasurata nu permite acest lucru, sa ia masuri pentru:
   a) asigurarea triajului epidemiologic constand in controlul temperaturii personalului propriu si vizitatorilor, la punctele de control-acces in incinte;
   b) dezinfectarea obligatorie a mainilor inaintea intrarii in spatiile de lucru;
   c) respectarea regulilor privind desfasurarea activitatii in birourile cu spatii comune (open space) si a regulilor privind functionarea unitatilor de cazare in regim hotelier;
   d) decalarea programului de lucru, pentru entitatile cu un numar mai mare de 50 de salariati, astfel incat inceperea, respectiv terminarea programului de lucru sa se realizeze la intervale de minimum 1 ora, pe parcursul a minimum 3 ore, in transe de minimum 20% din personal.
   3. Institutiile publice si operatorii economici care desfasoara activitati comerciale/de lucru cu publicul ce implica accesul persoanelor in interiorul cladirilor iau masuri pentru organizarea activitatii, astfel:
   a) accesul trebuie sa fie organizat astfel incat sa fie asigurata o suprafata minima de 4 mp pentru fiecare client/persoana si o distanta minima de 2 m intre oricare doua persoane apropiate;
   b) sa nu permita accesul persoanelor a caror temperatura corporala, masurata la intrarea in incinta, depaseste 37,3şC;
   c) sa asigure dezinfectarea suprafetelor expuse si evitarea aglomerarii de persoane, in special in zonele caselor de marcat/ghiseelor.
   4. Operatorii de transport persoane, publici si privati, isi organizeaza activitatea astfel incat sa fie respectate regulile specifice.
   5. (1) Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, concerte sau orice alte intruniri in spatii deschise, precum si de activitati culturale, stiintifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activitati de fitness, activitati in piscine si de tratament balnear desfasurate in spatii inchise.
   (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmatoarele activitati:
   a) activitatile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfasoara doar in exteriorul lacasurilor de cult, precum si practicile si ritualurile cu caracter privat in interiorul lacasurilor de cult (cu participarea a maximum 16 persoane) se realizeaza cu respectarea masurilor de prevenire si protectie stabilite. Slujbele religioase desfasurate in spatii publice, in exteriorul lacasurilor de cult, nu sunt considerate adunari publice;
   b) activitatile de ingrijire personala care se desfasoara in spatiile special destinate si cu respectarea masurilor de prevenire si protectie;
   c) activitatile de pregatire a sportivilor de performanta in cantonamente, care se desfasoara cu respectarea masurilor de prevenire si protectie;
   d) activitatile culturale desfasurate in spatiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor si al salilor de expozitii care se desfasoara cu respectarea masurilor de prevenire si protectie;
   e) activitatile recreativ-sportive in aer liber, precum ciclismul, drumetiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vanatoarea, pescuitul si altele asemenea, care se desfasoara cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc impreuna.
   6. (1) Este suspendata temporar activitatea de servire si consum al produselor in spatiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cat si la terasele din exteriorul acestor locatii.
   (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) activitatile de preparare a hranei, cat si de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“, livrare la client, „take-away“ etc.
 ......
   14. (1) Se instituie, incepand cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin in Romania din strainatate, masura carantinarii/izolarii la locuinta impreuna cu familia/apartinatorii cu care locuiesc impreuna, iar pentru cele care nu au posibilitatea indeplinirii conditiilor pentru masura mai sus mentionata sau solicita acest lucru pentru a nu isi expune familia, se poate opta pentru masura carantinei institutionalizate, in spatii special destinate puse la dispozitie de autoritati.
   (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii de persoane:
   a) conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone;
   b) membri ai Parlamentului European, parlamentari si personal apartinand sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
   c) pilotii de aeronave si personalul navigant;
   d) mecanicii de locomotiva si personalul feroviar;
   e) personalul navigant care debarca de la bordul navelor de navigatie interioara, care arboreaza pavilion roman, intr-un port romanesc, si care nu prezinta simptome asociate COVID-19, cu conditia asigurarii de catre angajatori a certificatului pentru lucratorii din transportul international si a echipamentelor individuale de protectie impotriva COVID-19, pe timpul deplasarii de la nava la locatia unde poate fi contactat in perioada dintre voiajuri;
   f) lucratorii transfrontalieri care, la intrarea in Romania din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina si Moldova, nu prezinta simptome asociate COVID-19;
   g) angajati ai operatorilor economici din Romania care efectueaza lucrari, conform contractelor incheiate, in afara teritoriului Romaniei, la intoarcerea in tara, daca nu prezinta simptome asociate COVID-19 si dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului national;
   h) reprezentantii companiilor straine care au filiale/sucursale/reprezentante pe teritoriul national, daca la intrarea pe teritoriul Romaniei nu prezinta simptome asociate COVID-19 si dovedesc raporturile contractuale cu entitatile economice de pe teritoriul national;
   i) persoanele care intra in Romania pentru prestarea unor activitati de utilizare, instalare, punere in functiune, mentenanta, service a echipamentelor si tehnicii medicale, precum si a echipamentelor din domeniile stiintific, economic, aparare, ordine publica si securitate nationala, daca nu prezinta simptome asociate COVID-19 si dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul Romaniei;
   j) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ai altor reprezentante diplomatice acreditate la Bucuresti, posesori de pasapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum si membrii Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei si posesorii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, daca la intrarea in Romania nu prezinta simptomatologie asociata SARS-CoV-2;
   k) angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala care se intorc in Romania din misiuni executate in afara tarii, daca la intrarea in Romania nu prezinta simptomatologie asociata SARS-CoV-2.
   (3) Persoanele care nu respecta masurile de carantina/izolare la domiciliu vor fi introduse in carantina institutionalizata pentru o perioada de 14 zile si obligate sa suporte contravaloarea cazarii si hranirii pe perioada carantinei institutionalizate.
   (4) Persoanele aflate in carantina institutionalizata la data de 15.05.2020 raman in carantina in spatiile respective pana la incheierea perioadei de 14 zile.
.....

   17. (1) Incepand cu data de 15.05.2020, este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei, in interiorul localitatilor, cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii infectiei si evitarea formarii grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu apartin aceleiasi familii.
   (2) Cu aceeasi data se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu exceptia locurilor de joaca pentru copii si cu respectarea masurilor generale de prevenire si protectie.
   (3) Se instituie interdictia deplasarii persoanelor in afara localitatii/zonei metropolitane, cu urmatoarele exceptii:

   a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
   b) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;
   c) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;
   d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de catre producatorii agricoli;
   e) deplasarea pentru ingrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi;
   f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri in centrele de tratament;
   g) deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei/unui rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie;
   h) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;
   i) deplasarea pentru activitati recreativ-sportive individuale desfasurate in aer liber (ciclism, drumetie, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit si altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;
   j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un numar limitat de persoane si respectarea regulilor de distantare sociala;
   k) deplasarea pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de intretinere a vehiculelor, activitati care nu pot fi efectuate in localitatea de domiciliu.
   (4) La solicitarea institutiilor abilitate cu exercitarea controlului respectarii masurilor stabilite pe timpul starii de alerta, situatiile exceptate potrivit prevederilor alin. (3) se justifica prin declaratie pe propria raspundere.18. (1) Se mentine masura suspendarii cursurilor din toate unitatile si institutiile de invatamant pana la finalul anului scolar/universitar.

   (5) Se permite desfasurarea, dupa data de 2.06.2020, a unor activitati de pregatire, pe o perioada de 2 saptamani, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a si a XIII-a), precum si pentru organizarea examenelor nationale in conditiile respectarii masurilor de prevenire.


MODEL DECLARAȚIE STARE DE ALERTĂ
HOTĂRÂRE CLSU DIECI NR.4/15.05.2020marți, 28 aprilie 2020

IMPORTANT! MĂSURI ȘI FORMULARE O.M.3 -10/2020*

*Actualizare 28.04.2020 conform O.M.  nr.10/2020
Articolul 83 din DECRET nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

Pe durata starii de urgenta, autoritatile administratiei publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar vor lua masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare


-formulare conform ORDONANTEI MILITARE Nr.3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Listate se pot găsi la sediul primăriei.


  Conform OM nr.3/2020:

   Art. 1. - Se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:
   a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
   b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;
   c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;
   d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;
   e) deplasarile scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
   f) deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;
   g) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;
   h) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;
   i) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
   Art. 2. -abr. prin OM nr.10/2020
   Art. 3. -
abr. prin OM nr.10/2020 .
   Art. 4. - (1) Pentru verificarea motivului deplasarii:
   a) angajatii prezinta legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator;
   b) persoanele fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale, liber profesionistii si persoanele care practica activitati agricole prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.
   (2) Pentru verificarea motivului deplasarii in alte situatii decat cele prevazute la alin. (1) se prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.
   (3) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.
   (4) Adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate personalului autoritatilor abilitate si prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.
   (5) Masura se aplica incepand cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.
 

Actualizare conform OM nr.10/2020:
Art. 1. - (1) Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa numai in situatiile prevazute mai jos.   (2) Indiferent de intervalul orar, circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa strict pentru urmatoarele motive:
   a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi, precum si in conditiile art. 1 alin. (1) (2) si (5) din Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificarile ulterioare;
   b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializa etc., folosind mijloacele de transport in comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/sustinatorilor sau, dupa caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;
   c) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;
   d) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
   (3) In intervalele orare 7,00-11,00 si 19,00-22,00 circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa strict pentru urmatoarele motive:
   a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea in conditiile art. 1 alin. (3) si (5) din Ordonanta militara nr. 8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificarile ulterioare;
   b) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea unui minor, asistenta altor persoane varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, ori in cazul decesului unui membru de familie;
   c) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati fizice colective), precum si pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
   (4) Pentru verificarea motivului deplasarii in situatiile prevazute la alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 4 din Ordonanta militara nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, cu modificarile ulterioare.
   (5) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 2. - (1) Operatorii economici care comercializeaza alimente si produse de stricta necesitate si care isi desfasoara activitatea in conditiile dispuse prin ordonante militare in perioada starii de urgenta isi vor organiza programul de lucru pentru a facilita si a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani in intervalele orare 7,00-11,00 si 19,00-22,00.
   (2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   

vineri, 27 martie 2020

IMPORTANT! MĂSURI ȘI FORMULARE O.M.3/2020*

*Actualizare 30.03.2020 conform O.M.  nr.4/2020
Articolul 50 din DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

”Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.-formulare conform ORDONANTEI MILITARE Nr.3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Listate se pot găsi la sediul primăriei.


  Conform OM nr.3/2020:

   Art. 1. - Se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:
   a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
   b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;
   c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;
   d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;
   e) deplasarile scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
   f) deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;
   g) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;
   h) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;
   i) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
   Art. 2. - Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa numai in intervalul orar 11,00-13,00, strict pentru urmatoarele motive:
   a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice;
   b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;
   c) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea unui minor, asistenta altor persoane varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, ori in cazul decesului unui membru de familie;
   d) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati fizice colective), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
   Art. 3. - Circulatia persoanelor prevazute la art. 2, in exteriorul locuintei/gospodariei, este permisa si in afara intervalului orar 11,00-13,00, daca aceasta se face in interes profesional ori pentru realizarea de activitati agricole.
   Art. 4. - (1) Pentru verificarea motivului deplasarii:
   a) angajatii prezinta legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator;
   b) persoanele fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale, liber profesionistii si persoanele care practica activitati agricole prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.
   (2) Pentru verificarea motivului deplasarii in alte situatii decat cele prevazute la alin. (1) se prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.
   (3) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.
   (4) Adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate personalului autoritatilor abilitate si prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.
   (5) Masura se aplica incepand cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.
   Art. 5. - (1) Se instituie masura izolarii la domiciliu sau, dupa caz, carantinarii pentru toate persoanele care intra in Romania.
   (2) Masura se aplica incepand cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.


Actualizare conform OM nr.4/2020:


Art. 1. - (1) Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuintei/gospodariei, este permisa si in afara intervalului orar 11,00-13,00 daca aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natura medicala, precum tratamentele oncologice planificate, dializa etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/sustinatorilor sau, dupa caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.
   (2) Pentru verificarea motivului deplasarii in situatiile prevazute la alin. (1) se prezinta o declaratie pe propria raspundere completata in prealabil, care trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.
   (3) Circulatia persoanelor prevazute la alin. (1), in afara locuintei/gospodariei, este permisa si in intervalul orar 20,00-21,00, daca aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar in proximitatea locuintei/ gospodariei. Declaratia pentru acest interval orar nu este necesara atunci cand deplasarea se face in acest scop.
   (4) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 2. - (1) Operatorii economici care comercializeaza alimente si produse de stricta necesitate si care isi desfasoara activitatea in conditiile dispuse prin ordonante militare in perioada starii de urgenta isi vor organiza programul de lucru pentru a facilita si a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani in intervalul orar 11,00-13,00, limitand, in acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de varsta.
   (2) Masura se aplica incepand cu data de 30 martie 2020.
   Art. 3. - (1) Persoanele care parasesc locul in care au fost carantinate, fara aprobarea autoritatilor competente, vor fi sanctionate contraventional conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi obligate sa reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
   (2) Persoanele care nu respecta conditiile izolarii la domiciliu si sunt identificate in afara spatiului de izolare vor fi sanctionate contraventional conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi obligate sa intre in carantina 14 zile, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
   (3) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 4. - (1) La intrarea in tara, pentru protejarea propriilor familii, conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone opteaza pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, in perioada dintre curse, pentru una dintre urmatoarele modalitati de protectie impotriva raspandirii COVID-19:

   a) carantinarea in spatii puse la dispozitie de catre angajator;
   b) izolarea la domiciliu impreuna cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodaresc sau singuri, in alt spatiu locativ disponibil;
   c) carantinarea la cerere, in spatiile puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinarii.
   (2) Optiunea pentru una dintre modalitatile prevazute la alin. (1) se materializeaza prin completarea, de catre conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone, a unei declaratii pe propria raspundere prin care isi asuma una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.
   (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si pilotilor de aeronave si personalului navigant.
   (4) Masura se aplica incepand cu data de 31 martie 2020.