miercuri, 22 august 2018

INVITATIE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTE PENTRU ACHIZITIE LUCRARI "REABILITARE GRADINITA IN LOC.DIECI, JUD. ARAD "


Comuna Dieci organizează în data de 24 August 2018, ora 14, la sediul primariei din sat Dieci, nr 139 A, jud Arad, achizitie directă pentru atribuirea contractului de Lucrări de Reabilitare Gradinita in Com. Dieci,Jud. Arad, conform documentatiei anexate.

1. OPIS

luni, 6 august 2018

INVITATIE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTE PENTRU ACHIZITIE LUCRARI "Modernizare Sistem de Iluminat Public in Loc. Revetis "

Comuna Dieci organizează în data de 10 August 2018, ora 16, la sediul primariei din sat Dieci, nr 139 A, jud Arad, achizitie directă pentru atribuirea contractului de Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din satul Revetis, conform documentatiei anexate.


joi, 24 mai 2018

INFORMARE GDPR


NOTA DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezenta vă facem cunoscute următoarele:

Primăria Comunei Dieci  prin Serviciile sale, prelucreaza, prin mijloace automatizate si manuale, urmatoarele categorii de date cu caracter personal: numele si prenumele, prenumele parintilor, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civila, adresa de domiciliu/resedinta, profesia, studiile, starea civila, situatia militara, imaginea digitala, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate. Activitatile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate in principal prin urmatoarele acte normative:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la Primăria Comunei Dieci  sau poate fi transmisă la adresa de e-mail a entității.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei sau Agenției Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.

Coordonate de contact
Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
Telefon: 031.805.92.11
Fax: 031.805.96.02
Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

DPO desemnat : Dașcău Ioan, inspector