miercuri, 5 aprilie 2017

Oferte de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan –L.17/2014 * *Se va actualiza permanent. Ofertele ieșite din termen vor fi șterse.